Sprawozdawczość


  • Sporządzenie sprawozdań finansowych;
  • Sprawozdawczość dla urzędu statystycznego, banków i innych instytucji.