Stramont sp. z o.o.


Referensje Stramont sp zoo002Stramont sp. z o.o.

Rekomenduję Biuro Rachunkowo – Usługowe Rafał Chojnacki, z którym Nasza Firma współpracuje jako firmę godną zaufania. Bardzo wysokie kompetencje Pana Rafała Chojnackiego pozwalają na bezkompromisową, szybką i sprawną działalność Naszej Spółki. Księgi rachunkowe oraz wszelkie rozliczenia prowadzone są terminowo. Wszelkie Nasze potrzeby i pytania związane z bieżącą działalnością firmy – rozliczeniami, planowaniem – natychmiast znajdują odpowiedzi i komentarz Pana Chojnackiego. Dotychczasowe doświadczenie, bezwzględnie potwierdza fakt, że wszelkie księgi prowadzone są prawidłowo. Z całą odpowiedzialnością polecam usługi Biura Rachunkowo – Usługowego Rafał Chojnacki.