Kadry i płace


Usługa adresowana jest zarówno do Klientów korzystających z naszej obsługi księgowej, jak również jako odrębna usługa dla przedsiębiorstw prowadzących księgowość we własnym zakresie.

Obsługa płacowa (płace):

 • Sporządzanie list płac;
 • Wyliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • Wyliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Wyliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów dla pracowników;
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS;
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników;
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R;
 • Sporządzanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych oraz przekazywanie ich pracownikom i urzędom;
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS;
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS;
 • Sporządzanie innych dokumentów związanych z obsługą płacową np. zaświadczeń o zarobkach, druków RMUA.

Obsługa kadrowa (kadry):

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem (umowy o pracę, zaświadczenia, świadectwa pracy);
 • Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rejestracyjnych.

BHP:
Współpracujemy z wyspecjalizowaną firmą, która zapewnia wykonanie wszelkich obowiązków pracodawcy w tym zakresie.