Jak pracujemy?


Poniżej przedstawiamy schemat naszego działania.

1. Dostarczanie dokumentów:

Są cztery możliwości dostarczania dokumentów do biura rachunkowego:

  • Klient sam dowozi nam dokumenty po skończonym miesiącu.
  • Dojeżdżamy do klienta po odbiór dokumentów.
  • Klient wysyła dokumenty za pomocą Poczty Polskiej lub innej tego typu instytucji.
  • Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza  dokumenty, następnie ewidencji podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF  zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.

2. Wykonanie czynności księgowych:

Po otrzymaniu dokumentów Biuro Rachunkowe przystępuje do czynności księgowych. Wykwalifikowana kadra sporządza odpowiednie zestawienia, deklaracje oraz inne niezbędne czynności, które prowadzą do prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami.

3. Poinformowanie o ewentualnych podatkach oraz innych płatnościach oraz o wynikach prowadzonej działalności.

Informujemy klienta o podatkach oraz innych płatnościach np. ZUS w terminie umożliwającym spokojną zapłatę. Z reguły jest to 5 dni przed terminem. Pod warunkiem terminowo dostarczonych dokumentów. Na prośbę klientów wyliczenie następuje we wcześniejszym terminie, uzgodnionym z klientem.