Ceny Usług


Podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają negocjacjom. Za sporządzenie rocznego sprawozdań i rozliczeń finansowych odpłatność wynosi równowartość wynagrodzenia za ostatni miesiąc roku obrotowego. W przypadku uproszczonych form prowadzenia ewidencji podatkowej (ryczałt i karta) ceny kształtują się od 100,00 zł brutto za miesiąc księgowy. Odpłatność za raportowanie uzależnione jest od stopnia skomplikowania raportu i ustalana jest w toku indywidualnych negocjacji. Do podatnych cen należy doliczyć podatek VAT.

 

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Średnia ilość dokumentów w miesiącu Wynagrodzenie miesięczne netto w PLN
 1-30  1-100
 31-60  110 -200
 61-100  210-600
 101-200  610-800
 >200 ceny negocjowane indywidualnie
PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
Średnia ilość dokumentów w miesiącu Wynagrodzenie miesięczne netto w PLN
 1-50 300-1000
51-100 1100-2000
101-200 2100-3000
201-300 3100-4000
>300 ceny negocjowane indywidualnie

W przypadku łączenia pakietów kilku usług ceny katalogowe podlegają indywidualnym negocjacjom.